Čekejte prosím...

Ubytovací podmínky

A) Objednavatel/Nájemce musí být osoba starší 18-ti let, která zodpovídá za závazky dalších osob využívající nemovitost a/nebo jeho součástí dle těchto všeobecných podmínek.

B) Příjezd je od 15.00 (jiný čas pouze po dohodě).

C) Odjezd je do 10. hodiny dopoledne (jiný čas pouze po dohodě).

D) Při nástupu předá pronajímatel (správce) nájemci rekreační objekt v uklizeném stavu. Po kontrole objektu budou nájemci předány klíče od objektu. Pronajímatel má právo při předání objektu na opis údajů nájemce. Při odchodu pronajímatel s nájemcem zkontroluje stav objektu a převezme klíče od objektu.

E) Objekt je určen maximálně pro ubytování určeného počtu osob dle popisu jednotlivých ubytovacích jednotek zveřejněného na webových stránkách.

F) Cena pronájmu je stanovena dle sezony aktuálním ceníkem, zveřejněným na webových stránkách a potvrzena v objednávce. Platba do 10 dnů od potvrzení objednávky pobytu pronajímatelem je nutno uhradit zálohu ve výši 50 % celkové ceny pronájmu buď na účet pronajímatele nebo osobně po dohodě. Při nesložení zálohy na pobyt ve výše uvedeném termínu smluvní vztah zaniká a pronajímatel je oprávněn ho nabízet k dalšímu pronájmu. Při nástupu na pobyt po převzetí nemovitosti nájemce předá zbylou částku za pronájem ubytovací jednotky v hotovosti správci objektu. Jemu se také skládá vratná kauce ve výši 2 000 Kč.

G) Stornovací podmínky:

Zrušení pobytu ze strany nájemce – Storno poplatek:

  • 30 – 15 dnů před nástupem – 35 % z celkové ceny pobytu
  • 15 dnů a méně před nástupem – 50 % z celkové ceny pobytu

Při zrušení pobytu ze strany pronajímatele – vyšší moc, porucha objektu,..... budou do pěti pracovních dnů vráceny všechny zaplacené poplatky nájemcem pronajímateli.

H) Povinnosti nájemce:

  • řídit se všeobecnými podmínkami pronajímatele,
  • obeznámit se s obsluhou objektu,
  • vyvarovat se jednání, které by vedli k poškození objektu či zařízení,
  • dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm, …
  • nájemce plně zodpovídá vůči pronajímateli za škody, které vznikly jeho zaviněním nebo zaviněním všech ostatních ostatních osob, které se nacházejí v místě pronájmu včetně domácích zvířat (ztráta klíčů – 2000 Kč),
  • vyvarovat se činnosti která by nadměrně obtěžovala okolí, dodržování nočního klidu mezi 22.00 a 6.00 hodinou,
  • povinností osobního předání rekreačního objektu po skončení pobytu v uklizeném stavu jako při přebrání objektu. Poplatek za neuklizený objek a/nebo jeho součástí je min 1000 Kč,
  • nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli situaci, která by ohrozila bezpečnost nájemníků, komplikovala pobyt, vedla by k poškození objektu nebo zařízení na telefonní číslo 777 943 211, nebo na lukas.pfitzner@gmail.com

I) Pes či jiné domácí zvíře je povoleno po zaplacení poplatku ve výši 200 Kč za každý den pobytu. Nesmí však na postele či sedací soupravu. „poklady“ co domácí mazlíček nechá na pozemku chaty si jeho majitel sebere.

J) V letních měsících, kdy je k dispozici bazén jsou nájemce či zákonný rodič zodpovědný za bezpečnost všech, kteří využívají bazén nebo se pohybují v jeho blízkosti. Nájemce bude udržovat čistou vodu pomocí plováku s obsahem chloru, krycí plachty či pomocí pískové filtra. Zamezí zanesení pevných částic (písek, tráva, listí, …)

Bazén je využíván na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese zodpovědnost za případné zranění či smrt.

Poplatek za vyčistění bazénu je 5000 Kč.

K) Zákaz používání pyrotechniky. Bohužel někteří nedodržují základní bezpečnostní nařízení s používáním pyrotechniky, tak jsme nuceni dát 100% zákaz její odpalování. Naházené dělobuchy v bazéně či opálená omítka od rachejtlí je fakt už přes čáru. 

L) Další podmínky lze domluvit mezi nájemcem či pronajímatelem.

 

Nedodržení smluvních podmínek ze strany nájemce může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady.